Privatumo politika

Šioje privatumo politikoje pateikiama informacija, kaip UAB„Tadora“ tvarko asmens duomenis. Ši privatumo politika taikoma UAB„Tadora“ ir asmenims, kurie naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susiję su UAB„Tadora“ teikiamomis paslaugomis, tarpusavio santykiams, įskaitant santykius su asmenimis, atsiradusius iki šios privatumo politikos įsigaliojimo.

SĄVOKOS

 • Duomenų subjektas – tai bet kuris fizinis asmuo, kuris naudojasi, naudojosi, išreiškė ketinimą naudotis arba yra kaip nors kitaip susijęs su UAB„Tadora“ teikiamomis paslaugomis.
 • Asmens duomenys – tai bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti nustatyta.
 • Tvarkymas – tai bet kokia su Asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą ir kt.).
 • „UAB„Tadora“ įmonė, juridinio asmens kodas, 167622868

BENDROSIOS NUOSTATOS

Šioje privatumo politikoje pateikiamos bendros nuostatos, kaip UAB„Tadora“ tvarko Asmens duomenis. Papildoma informacija apie Asmens duomenų tvarkymą gali būti pateikta paslaugų sutartyse ir kituose su paslaugomis susijusiuose dokumentuose, taip pat UAB„Tadora“ interneto svetainėje: www.amzinybesnamai.lt.

ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TVARKYMO TIKSLAI IR PAGRINDAS

UAB„Tadora“ tvarko Asmens duomenis tik remdamasi asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais. Paprastai UAB„Tadora“ tvarko Asmens duomenis siekdama sudaryti sutartis ir užtikrinti jų vykdymą. Asmens duomenys gali būti tvarkomi sutikimo pagrindu, pavyzdžiui, tiesioginės rinkodaros tikslais. Taip pat UAB„Tadora“ tvarko Asmens duomenis vykdydama teisines prievoles ir teisėto intereso pagrindu (tik, jei Duomenų subjekto interesai nėra viršesni).

SLAPUKAI

UAB„Tadora“ interneto svetainėje naudojami slapukai. UAB„Tadora“ naudojamus slapukus reglamentuoja Slapukų politika, kuri skelbiama šio puslapio apačioje

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto, iš Duomenų subjekto veiklos jam naudojantis paslaugomis ir išorinių šaltinių bei kitų trečiųjų šalių (pavyzdžiui, partnerių, registrų ir kt.).

ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI

Asmens duomenys gali būti perduodami gavėjams, tokiems kaip:

 • Valstybės įstaigoms ir institucijoms, kitiems asmenims, vykdantiems įstatymų jiems pavestas funkcijas;
 • UAB„Tadora“ įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip marketingo veiklą vykdantiems subjektams, informacinių technologijų paslaugas teikiantiems subjektams ir, kitoms įgaliotoms šalims. Tokiais atvejais UAB„Tadora“ imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi UAB„Tadora“ nurodymų ir galiojančių teisės aktų bei reikalauja įgyvendinti tinkamas Asmens duomenų saugumo priemones;

DUOMENŲ SAUGUMAS

UAB„Tadora“ svarbu apsaugoti Jūsų Asmens duomenis. „UAB„Tadora“ užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

GEOGRAFINĖ TVARKYMO TERITORIJA

Paprastai Asmens duomenys tvarkomi Europos Sąjungos / Europos ekonominėje erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau teisės aktų nustatytais atvejais jie gali būti perduodami ir tvarkomi už ES / EEE ribų.

SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei yra būtina. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis apibrėžiamas atsižvelgiant į sudarytų sutarčių pobūdį, UAB„Tadora“ teisėtą interesą arba teisės aktų reikalavimus (pavyzdžiui, reglamentuojančius archyvavimo terminą ir kt.).

JŪSŲ, KAIP DUOMENŲ SUBJEKTO, TEISĖS

Jūs turite teisę:

 • gauti informaciją apie tai, ar UAB„Tadora“ tvarko Jūsų Asmens duomenis ir, jei taip, susipažinti su jais;
 • prašyti ištaisyti Jūsų Asmens duomenis, jeigu jie yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs;
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys. Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys tvarkomi dėl teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už Duomenų subjekto interesus;
 • atšaukti sutikimą (pavyzdžiui, dėl duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais). Sutikimo atšaukimas atgal negalioja ir nedaro poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
 • reikalauti ištrinti, perkelti, apriboti Asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ar Privatumo politikos reikalavimų;
 • pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios interneto svetainės adresas ada.lt, jei Jūs manote, kad Jūsų Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant Jūsų teises ir teisėtus interesus pagal taikomus teisės aktus.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ INFORMACIJA

UAB„Tadora“ interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines ir socialinius tinklus. UAB„Tadora“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių pateikiamos informacijos turinį, privatumo politiką ir taikomas duomenų saugumo priemones. Trečiosios šalys gali tvarkyti Asmens duomenis pagal kitas sąlygas nei UAB„Tadora“, todėl norėdami susipažinti su jų vykdomu Asmens duomenų tvarkymu, kreipkitės į juos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Jūs turite teisę kreiptis į UAB„Tadora“, siekdami pateikti paklausimus, atšaukti duotus sutikimus, teikti prašymus dėl Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo ir skundus dėl Asmens duomenų tvarkymo, atsiunčiant juos el. paštu info@amzinybesnamai.lt

PRIVATUMO POLITIKOS PAKEITIMAI

UAB„Tadora“ turi teisę šią privatumo politiką keisti. Rekomenduojame reguliariai apsilankyti UAB„Tadora“ interneto svetainėje ir susipažinti su naujausia informacija.

Kas yra slapukai ir kodėl jie naudojami?

Slapukai (angl. cookies) tai kompiuteriniai duomenys (dažniausiai maži tekstiniai failai), kurie svetainės www.amzinybesnamai.lt gali būti išsaugoti Jūsų kompiuterio, telefono ar planšetės naršyklėje. Juose saugoma tam tikra informacija (pavyzdžiui, Jūsų pageidaujama kalba ar svetainės nuostatos), kurią Jūsų naršyklė gali mums pakartotinai perduoti, kai kitą kartą lankysitės mūsų svetainėje.

Jums paspaudus mygtuką „Priimti visus slapukus“, bus naudojami slapukai, kuriais siekiama palengvinti Jums naudojimąsi svetaine, pateikti konkretesnę bei tinkamesnę informaciją. Naudojant slapukus, Jūs atpažįstamas kaip lankytojas, mums lengviau suvokti Jūsų poreikius. Gauti lankomumo statistiniai duomenys naudingi norint nustatyti interneto svetainės efektyvumą ir ją tobulinti. Dalis slapukų, naudojamų „Google“, „Youtube“, „Facebook“ gali surinkti duomenis, kurie pateks į trečiąją valstybę – Jungtines Amerikos Valstijas. Šie duomenys renkami tik jei išreiškiate sutikimą naudoti visus slapukus. Bet kada naršyklėje galite pakeisti nustatymus, jei nenorite, kad šie duomenys būtų renkami. Daugiau informacijos apie trečiųjų asmenų renkamus slapukus galite gauti susipažinę su jų privatumo politikomis.

Svetainėje www.amzinybesnamai.lt naudojami slapukai

 

Slapuko pavadinimas Slapuko aprašymas Slapuko galiojimo laikas
Būtinieji _GRECAPTCHA Šis slapukas naudojamas žmonėms ir robotams atskirti. Tai naudinga svetainei, kad būtų galima parengti galiojančias ataskaitas apie svetainės naudojimą. 179 dienos
CONSENT Naudojamas norint nustatyti, ar lankytojas sutiko su rinkodaros kategorija slapukų reklamjuostėje. Šis slapukas yra būtinas, kad svetainė atitiktų BDAR reikalavimus. 2 metai
Statistiniai _ga „Google Analytics“ statistikos sistemos dalis, saugo informaciją apie lankytojo lankomas svetainės dalis, kiek kartų apsilankoma svetainėje, kokia apsilankymo trukmė, naršyklės informacija ir t.t. 2 metai
_gid 24 valandos
_gat 1 minutė

 

Kaip pašalinti slapukus?

Savo naršyklėje slapukų nustatymus galite pakeisti bet kuriuo metu. Turite atminti, kad apribojus slapukus, gali nebeveikti kai kurios svetainės funkcijos. Detalias instrukcijas apie slapukų nustatymų keitimą įvairiose naršyklėse rasite adresu www.aboutcookies.org.

Jūsų teisės

Daugiau informacijos apie Jūsų duomenų tvarkymą galite rasti Privatumo politikoje. Jeigu Jums kyla klausimų dėl slapukų naudojimo, Jūs visada galite susisiektu su mumis svetainėje nurodytais kontaktais.